If you wish to purchase a painting or check availability please contact the gallery on 029 2048 7158 or email info@albanygallery.com

 

LUNED AARON
I use various techniques in my work, but acrylic and mixed media are my main tools. Although my themes vary, in my recent collection, I aim to capture the fleeting moments of significance and tenderness that define family. I exhibit at various galleries around the country, including Tonnau Gallery and Plas Glyn-y-Weddw Gallery in North Wales. Recently, I exhibited in a solo show at Gallery Arts Centre, Caernarfon. O ran technegau, dwi wrth fy modd yn arbrofi, ond paent acrylig ydi fy hoff gyfrwng gan ei fod yn caniatŠu i mi weithio mewn haenau syín cynnig naws atgofus iír gwaith. Mae fy mhaentiadau i gyd yn deillio o le cadarnhaol ac yn dathlu adegau llawen. Maeír them‚u yn amrywio, ond maeír gweithiau diweddar yn ddathliad o fomentau dros dro, llawn tynerwch. Dwiín amcanu at greu darluniau syín cyffwrdd y gwyliwr mewn rhyw ffordd. Dwiín arddangos yn gyson mewn orielau ar hyd a lled y wlad, gan gynnwys Oriel Tonnau ac Oriel Plas Glyn-y-Weddw yn y gogledd. Yn ddiweddar, mi fues iín arddangos mewn sioe unigol yn Safle Celf Canolfan Gelfyddydau Galeri yng Nghaernarfon.
Click images to enlarge

TENDERNESS/ADDFWYNDER, Price: £195.00